Dịch vụ Cung cấp nhân lực biểu diễn(Casting)

Dịch vụ PR, Media

 

27/10/14

news2 Quan hệ tiếp thị cộng đồng (Marketing Public Relations), Quan hệ truyền thông (Media Relations), Truyền thông trực tuyến (Online Communication), Tài trợ...
   

Dịch vụ Cung cấp nhân lực biểu diễn(Casting)

 

27/10/14

news2 Đây là loại hình dịch vụ mang tính đặc thù bởi tính chất hoạt động của dịch vụ. Với năng lực sẵn có,Horizon Media...