Dịch vụ PR, Media

 

27/10/14

news2
Quan hệ tiếp thị cộng đồng (Marketing Public Relations), Quan hệ truyền thông (Media Relations), Truyền thông trực tuyến (Online Communication), Tài trợ (Sponsorship),Nâng cao hình cảnh công ty (Corporate Communication), Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations), Lập kế hoạch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, truyền hình, internet, LCD,…

MEDIA
1. Analysis
2. Planning
3. Buying
4. Monitoring
5. Reporting