Dịch vụ Cung cấp nhân lực biểu diễn(Casting)

 

27/10/14

news2

Đây là loại hình dịch vụ mang tính đặc thù bởi tính chất hoạt động của dịch vụ. Với năng lực sẵn có,Horizon Media  hoàn toàn có đủ khả năng cung cấp các loại nhân lực biểu diễn như:

- Người mẫu (Người mẫu thời trang, người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, người mẫu ca nhạc... ).

- Ca sĩ.

- Người dẫn chương trình (Speaker, MC). Cho các lĩnh vực biểu diễn sau:

- Chương trình truyền hình, sân khấu , ca nhạc, quảng cáo, các chương trình sự kiện..