Tổ chức sự kiện

 

27/10/14

news2

Sự kiện Tiếp thị (Marketing Events), Sự kiện Công ty (Corporate Events), Sự kiện Từ thiện (Charity Events), Sự kiện Xã hội (Social Events), Sư kiện Thương mại (Trade show ) Và đặc biệt chuyên tổ chức họp báo và lễ ký kết giữa các đối tác, nhất là mảng tài chính kinh tế và công nghệ thông tin.


EVENT MANAGEMENT
1. Product Activation
2. Event Organization
3. Product Sampling
4. Party Organization
5. Public Relations
6. Press Releases