Tin dịch vụ

 

Dịch vụ Cung cấp nhân lực biểu diễn(Casting)

Đây là loại hình dịch vụ mang tính đặc thù bởi tính chất hoạt động của dịch vụ. Với năng lực sẵn có,Horizon Media...
 

 

Tổ chức sự kiện

Sự kiện Tiếp thị (Marketing Events), Sự kiện Công ty (Corporate Events), Sự kiện Từ thiện (Charity Events), Sự kiện Xã hội (Social Events), Sư kiện Thương...
 

 

Dịch vụ PR, Media

Quan hệ tiếp thị cộng đồng (Marketing Public Relations), Quan hệ truyền thông (Media Relations), Truyền thông trực tuyến (Online Communication), Tài trợ...
 

 

Dịch vụ trên Truyền hình

Đây là một tổ hợp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng, quảng bá hình ảnh sản phẩm và thương hiệu của khách...